Munch Brygge
Nye Munchmuseet
Den Norske Opera og Ballett
Det nye Deichmanske Hovedbibliotek
Oslo Sentralbanestasjon
Diagonale
Akerselvallmenningen
Stasjonsallmenningen
Barcode Oslo
Strand

Ditt nærområde

  1. Munch Brygge – ferdig april 2019
  2. Nye Munchmuseet – ferdig april 2019
  3. Den Norske Opera og Ballett
  4. Det nye Deichmanske Hovedbibliotek – ferdig desember 2019
  5. Oslo Sentralbanestasjon
  6. Diagonale – ferdig 2017
  7. Akerselvallmenningen – delvis ferdig våren 2019
  8. Stasjonsallmenningen – delvis ferdig juni 2019
  9. Barcode Oslo
  10. Strand

Gangavstander

Nye Munchmuseet – 1 min (ca. 120 m)
Stasjonsallmenningen – 1 min (ca. 120 m)
Akerselvallmenningen – 2 min (ca. 200 m)
Barcode Oslo – 3 min (ca. 250 m)
Diagonale – 3 min (ca. 300 m)
Den Norske Opera og Ballett – 5 min (ca. 400 m)
Det nye Deichmanske Hovedbibliotek – 6 min (ca. 450 m)
Oslo S – 10 min (ca. 750 m)

Norges beste
kollektivtilbud

Fra Munch Brygge bor du ved porten til hele Oslo og resten av verden.

Fordelene i nye boområder er at man har fokus på attraktiv bydesign slik at kollektive transportmidler faller naturlig inn i daglig gjøremål. Det vil gjøre hverdagen friere og ikke minst bidra til et tryggere miljø der hvor mennesker ferdes. Som beboer på Munch Brygge får du denne fordelen – med buss og bysykler i gangavstand og Norges beste kollektivknutepunkt, Oslo S, i nærområdet.

Det vil aldri bli så lett å dra på jobb eller ferie som når du kan trille kofferten bort til Flytoget, og bor i kanskje det best planlagte bymiljøet i Norge!